Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 714/12 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zaniechania działań zawartych w skardze

II SA/Wa 470/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

I OSK 291/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 976/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego

I SA/Wa 1444/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do nadawania stopni naukowych

I OSK 1064/05 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy potwierdzenia równoznaczności tytułu uzyskanego w Republice Węgierskiej

I OSK 229/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie nadania tytułu naukowego profesora

I OSK 1187/07 - Wyrok NSA z 2007-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I SAB/Wa 55/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OSK 1608/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele
1   Następne >   +2   +5   +10   40