Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Skarżony
  • Symbol

I OW 128/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

I OW 82/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku R.N. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi publicznej

I OW 136/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy zainicjowanej pismem S. R.

II OW 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.T. w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa , nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

II OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego w Szklarskiej Porębie przy ul. [...]

I OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. Ś. o zatwierdzenie indywidualnego planu usamodzielnienia

I OW 137/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II OW 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosków Ł. N., J. N., R. N., Z. G., R. G., H. C. oraz J. D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją SKO w P. , utrzymującą w mocy decyzję Starosty J. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi B., T., W., gm. R. posta...

II OW 123/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku

II OW 126/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. H. o wznowienie postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100