Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol

II OZ 792/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. S. w przedmiocie zameldowania pos...

II OZ 793/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. w przedmiocie zameldowania pos...

II SAB/Sz 7/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Spółdzielni A. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II FSK 778/05 - Wyrok NSA z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II SA/Wr 594/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Prezydenta W. (nr [...]) zatwierdzającej, na rzecz A sp. z o.o., projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. 1

I OSK 825/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.' w E. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SA/Gd 152/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-09-23

Jeżeli stosownie do art. 218 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm./, członek spółdzielni mieszkaniowej wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej części kosztów budowy przypadających na jego lokal, to jest to definicja wkładu mieszkaniowego oznaczająca, iż wkład ten stanowi odpowiednik części kosztów budowy.~Należy zatem przyjąć, że każda wpłata całości tej części kosztów oznacza wniesienie wkładu mieszkaniowego, a więc wydatek, o któ...

IV SA 53-55/02 - Wyrok NSA z 2003-08-07

skarg: Wandy Sz., Zofii O. i Jerzego R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA 744-745/94 - Wyrok NSA z 1996-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w W.:~1/ w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi o udzieleniu pozwoleń budowlanych na zabudowę strychu w budynku mieszkalnym,~2/ Nr 311/W/94, w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie poddasza adaptowanego na pracownię artystyczną w budynku mieszkalnym

IV SA 113/98 - Wyrok NSA z 2000-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie dobudowanej części budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   21