Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Symbol

II SA/Go 548/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 844/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej

IV SAB/Wr 64/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w Ś. w przedmiocie powołania komisji powypadkowej

II OSK 1663/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

IV SA/Wr 519/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

I SA/Wa 736/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie opróżnienia kwatery tymczasowej.

I OSK 381/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 405/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

IV SA/Wr 309/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Wa 1412/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi Z. S. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   42