Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II OZ 7/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

III SA/Lu 916/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1054/11 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 496/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

III SA/Gl 1532/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Lu 919/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Sz 879/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert w sprawie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 2056/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Sz 1007/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert w sprawie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   67