Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

III SA/Łd 268/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie ustalenia okresu służby uprawniającego do dodatku za wysługę lat

III SA/Lu 567/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 635/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 638/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby więziennej

I OSK 2338/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej

II SA/Wa 2019/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 268/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 683/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Służby Więziennej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji personalnej Dyrektora Zakładu Karnego w W. z dnia [...] r. nr [...].

OSK 1808/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie stanowiska wierzyciela co do za...

III SA/Gd 424/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie ustalenia dodatku za wysługę lat
1   Następne >   +2   +5   +10   81