Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 1685/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

I OSK 767/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty

I OSK 1286/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie konkursu

I OSK 1312/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej

I OZ 1144/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Biura Finansów i Budżetu w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty

I OSK 1300/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury

I OZ 888/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora

I OSK 1224/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przeprowadzenia ponownego konkursu na wyższe stanowisko w służbie cywilnej

I OSK 74/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy mianowania na stanowisko

II SA/Wa 2375/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy w korpusie [...] Służby Celnej
1   Następne >   +2   +5   +10   14