Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Wa 63/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Go 424/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 1667/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szef Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 40/12 - Wyrok NSA z 2012-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

IV SA/Wr 106/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

III SA/Lu 601/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : przeniesienia służbowego

III SA/Lu 44/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej nagany

II SA/Wa 946/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy funkcjonariusza Służby Celnej

II SA/Go 140/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-27

Sprawa ze skargi J.H. na propozycję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przedstawienia pisemnej propozycji miejsca pełnienia służby, stanowiska oraz uposażenia

II SAB/Wa 377/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Celnej w przedmiocie odwołania od aktu mianowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100