Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol

II SA/Op 206/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi A. C. na czynność Starosty Oleskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

I OSK 1808/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

VII SA/Wa 2364/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na czynność Prezydenta m. [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

I OZ 34/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. sygn. [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Op 121/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

III SA/Lu 932/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi S. W. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 2205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w[...] na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

II SAB/Sz 154/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

IV SA/Gl 314/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Op 97/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100