Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Wr 874/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

skarg J. B. i W. B. na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od postanowienia wszczynającego postępowanie rozgraniczeniowe granic nieruchomości oddala obie skargi.

III SA/Lu 221/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Bk 1105/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

II SA/Rz 611/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-01-07

skarg J. H., F. R., A. W., Z. K., W. K. na czynności podejmowane przez Starostę Powiatu [...] przy ustalaniu granic działek stanowiących własność osób prywatnych w pasie terenu pod obwodnicę miasta R. w ciągu drogi krajowej -

II SAB/Gl 50/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 196/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o podział nieruchomości

I OZ 736/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

I OZ 735/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, zakończonej decyzją [...]

III SAB/Kr 36/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi K. P. - A w K na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów

IV SA/Wa 1669/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   64