Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 2009/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i odbiornika radiofonicznego

VI SA/Wa 205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 1089/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 316/13 - Wyrok NSA z 2014-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazania rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 1409/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za ich użytkowanie

VI SA/Wa 3098/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-12

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 10/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za ich użytkowanie

VI SA/Wa 367/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji oraz ustalenia opłaty za użytkowanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II SO/Sz 23/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-09

Wniosek M. R. o wymierzenie grzywny Poczcie Polskiej [...] za nieprzekazanie skargi

VI SAB/Wa 41/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie doręczenia decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   27