Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Równouprawnienie kobiet X

I SA/Wa 1977/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi J. R., W. R. i I. E. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 441/12

II SA/Po 520/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym