Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X
  • Symbol

III SA/Gl 956/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłat eksploatacyjnych

IV SA/Wr 576/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia umarzającego postępowanie

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji posta...

II GW 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

II GSK 358/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III SA/Gl 667/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do dozorowania prac górniczych

III SA/Kr 1203/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobycie kruszywa piaskowo

II GSK 1183/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

II SA/Bd 1498/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej

II OSK 829/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   +10   43