Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

III SA/Kr 570/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-15

Skarga P. W. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia braku związku ze służbą wojskową stwierdzonych schorzeń

III SA/Kr 757/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi J. B. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za zdolnego do służby wojskowej uchyla zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie organu pierwszej instancji

IV SA/Wr 33/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi P. D. na orzeczenie Rejonowej wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w sprawie zdolności do służby wojskowej I. uchyla zaskarżone orzeczenie i orzeczenie je poprzedzające; II. nie orzeka w przedmiocie wykonania zaskarżonego orzeczenia.

IV SA/Wr 787/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Rz 222/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odszkodowania z tytułu wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową.

IV SA/Wr 443/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-03

Sprawa ze skargi P. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej;

II SA/Go 431/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-28

Skarga A.B. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] roku numer [...]

II SA/Sz 543/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie skierowania do Wojskowej Komisji Lekarskie w celu określenia aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej I stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień z dnia [...] r. nr [...], II orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia niniejszego wyroku.

IV SA/Wr 522/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej stwierdza nieważność decyzji II instancji.

II SA/Bd 217/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odroczenia służby zastępczej
1   Następne >   +2   +5   +10   61