Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 43/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 1131/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Gd 585/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Sprawa ze skargi 'A' na odmowę przyznania pomocy finansowej Zarządu Województwa [...] w przedmiocie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego 'Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007

II SA/Ke 88/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 1195/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 373/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [..] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 327/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia korekty

II GSK 375/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. N. i M. B. - Przedszkola Niepublicznego 'P.' w O. na akt z zakresu administracji Gminy Ż. Nr [...] w przedmiocie dotacji

II GSK 383/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II SA/Sz 1048/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków
1   Następne >   +2   +5   +10   100