Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 74/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.

I FSK 1872/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r., miesiące od lutego do września 2007 r. oraz miesiące: marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2008 r.

I SA/Gl 156/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kary porządkowej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Łd 671/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie określenia odpowiedzialności podatkowej użytkownika nieruchomości, jako osoby trzeciej ponoszącej solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe Gminnej Spółdzielni 'A' z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. oraz umorzenia postępowania za lata 2007

I FSK 1930/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, maj, sierpień

VIII SA/Wa 873/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym

III SA/Wa 1198/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji uchylającej decyzję ostateczną i ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r. i umorzenia postępowania w sprawie

I SA/Wr 2285/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz styczeń i luty 2013 r., określenia przybliżonej kwoty odsetek za te miesiące oraz orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku na poczet zaległości w tym podatku za grudzień 2012 r. oraz styczeń i luty 2013 r.

I FSK 1166/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100