Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol

I SA/Gl 633/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

I SA/Go 1562/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta stwierdza nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...].

I SA/Go 208/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie podatku od posiadania psów w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały stwierdza nieważność § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały

I SA/Go 753/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2003 r.

I SA/Go 349/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwolnienia z podatku od posiadania psów

I SA/Wr 468/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za wrzesień 2011 r.

I SA/Ke 330/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-22

skarg A. Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, grudzień 1999 r. od należności wymienionych w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłaconych osobom zagranicznym. od należn...

I SA/Ke 466/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

II FZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w przedmiocie wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie podatk...

II FZ 197/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2004 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100