Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Gl 518/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zażalenia na postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

I FSK 74/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.

I FSK 1872/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r., miesiące od lutego do września 2007 r. oraz miesiące: marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2008 r.

I FSK 2160/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

III SA/Gl 516/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zażalenia na postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

I FSK 560/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2003 r. po wznowieniu postępowania

III SA/Gl 459/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 653/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy

III SA/Gl 1425/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Wr 1134/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 1996 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100