Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 3285/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

VIII SA/Wa 189/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 rok

III SA/Po 268/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązanie podatkowe oraz określenia wysokości podatku rolnego i podatku od nieruchomości

II FSK 590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg P. M. na decyzje SKO w Krakowie nr [...], [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. i 2012 r.

I SA/Gd 677/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym za 2006 r.

II FSK 980/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.

II FSK 1954/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 506/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 604/13 - Wyrok NSA z 2015-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FSK 1411/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w pod...
1   Następne >   +2   +5   +10   100