Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 261/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 326/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 510/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II FSK 1384/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 1411/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych,

I SA/Gl 63/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 580/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 61/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1410/05 - Wyrok NSA z 2006-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika oraz określenia wysokości należności z tytułu niepobranego podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100