Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

III SA/Po 315/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

III SA/Gl 676/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Gl 1113/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 135/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2006 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 282/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w podatku akcyzowym za październik 2004 r. wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego

III SA/Gl 1517/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych

VIII SA/Wa 873/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym

I GSK 1769/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Gl 1277/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego (zabezpieczenia należności podatkowej)

I GSK 1740/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100