Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

III SA/Po 268/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązanie podatkowe oraz określenia wysokości podatku rolnego i podatku od nieruchomości

I SA/Ke 572/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005r.

II FZ 275/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. T. , nr [...] w przedmiocie zwolnienia z podatku rolnego

II FSK 597/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu I, II i III raty podatku rolnego za 2003 r.

II FSK 237/15 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2010 r.

II FSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

III SA/Po 173/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2008 rok

I SA/Gl 885/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego za 2011 r.

VIII SA/Wa 832/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie wymiaru podatku rolnego, po wznowieniu postępowania

I SA/Lu 805/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego za 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100