Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

III SA/Po 533/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i leśnym

I SA/Bd 551/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie przyznania płatności z sankcjami na zalesienie gruntów rolnych

I SA/Łd 997/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2013

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1997

III SA/Po 712/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2011 rok

II FSK 228/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku leśnego

II FSK 2511/10 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r.

II FSK 3108/12 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok

I SA/Gd 883/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości położonej w G. za 2003 r.

I SA/Gd 669/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego i leśnego na 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   33