Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 578/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Z. [...] sp. z o. o. z siedzibą w R. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr IBPBI/2/423-161/12/AP, nr IBPBI/2/423-162/12/AP w przedmiocie podatku dochodowego od osób ...

I SA/Gl 1940/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Rz 178/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok

I SA/Gd 798/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r.

II FSK 482/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gl 51/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Łd 161/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r.

II FSK 711/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r.

I SA/Wr 760/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej:

I SA/Po 302/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. oraz na koszty postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100