Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 594/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości

II FSK 683/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Sz 263/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

II FSK 2482/10 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

I SA/Po 469/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 1414/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi M. M. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Op 31/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Rz 178/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok

II FSK 880/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Lu 448/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100