Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SA/Rz 129/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Lu 192/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 591/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 732/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi G.J. i R.J. na niewykonanie orzeczenia sądu przez Prezydenta Miasta T. w sprawie warunków zabudowy terenu 1. wymierza Prezydentowi Miasta T. grzywnę w wysokości (...)zł , 2. zasądza od Prezydenta Miasta T. solidarnie na rzecz skarżących kwotę (...)zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 2232/13 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. L., J. S. W.S. A. S., A. T., W. S., I. N., S. B., M. Ł., A. P., E. Z., W. G., K. G., M. G., T. G., B. G., M. Z. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. L., A. S., J. S., J. S., S. M., S. M., W. S., B. S., A. S., H. T., A. T., W. B., Z. S., M. T., Z. P., W. S., I. N., S. B., M. Ł., A. P., J. K., E. Z., J. B., W. G., K. G., M. G., D. C., M. G., T. G., J. G., B. G., M. Z., L. M.,...

II SA/Rz 42/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-09

skarg P. F., K. R., M. R., R. P., D. P., J. R., A. W., Z. P., Z. Z., J. B., P. R., na decyzję SKO, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

II SA/Rz 282/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100