Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol

IV SA/Gl 448/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

II SA/Ke 354/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 296/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego w przedmiocie pożyczki z funduszu celowego

III SA/Lu 606/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.

II GSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

I SA/Wr 4446/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

IV SA/Wr 435/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi M. K. na pismo SKO we W. w przedmiocie zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   38