Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 3012/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

Sprawa ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na odmowę wydania opinii Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie stosowania przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 466/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.H. i S.H. na odmowę wydania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opinii zabezpieczającej nr [...] 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. zasądza od S.H. na rzecz Szefa Krajowe...

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

Sprawa ze skargi K.M., S.M., M.M. i S. sp. z o.o. z siedzibą w L. na odmowę wydania opinii zabezpieczającej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wydania opinii zabezpieczającej

III SA/Gl 472/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec, kwiecień, maj i październik 2018 r.

II FSK 1261/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. P. S.A. z siedzibą w G. na odmowę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr [...] w przedmiocie wydania opinii zabezpieczającej