Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 392/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OSK 148/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie obciążenia właściciela kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt

VII SA/Wa 2305/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

I OSK 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wójta Gminy Postomino w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej

II OZ 23/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 2332/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 2336/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 2368/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta m. [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 2369/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta m. [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 2306/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100