Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Sz 1221/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie targowej wraz z odsetkami

III SA/Wa 1564/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za lata 1999

II FZ 59/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty targowej za okres od 20 czerwca 2009 r. do 25 sierpnia 2007 roku

I SA/Rz 573/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2005r.

II SA/Ol 79/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu Targowiska Miejskiego przy

I SA/Bd 730/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 726/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie wysokości opłaty targowej

I SA/Bd 69/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej za grudzień 2007 roku

II FSK 1250/05 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty targowej

II FSK 838/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Miasta Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. , (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru op...
1   Następne >   +2   +5   +10   36