Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 505/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

VII SA/Wa 1793/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi T. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07

III SA/Łd 588/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia organu I instancji i umorzenia postępowania

VIII SA/Wa 769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r.

I SAB/Wa 210/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia skargi obywatelskiej

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

III SA/Wr 802/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości na [...] r. na skutek zażalenia T. K. na 'postępowanie referendarza'

II SA/Wr 635/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazu przełączenia pieca do kanału dymowego

VI SAB/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania pisma
1   Następne >   +2   +5   +10   100