Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wa 43/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

Skarga Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

IV SA/Po 24/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-20

Skarga Zakładu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 120/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-29

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka - Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku nałożonego decyzją

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Skarga M. G., R. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Skarga M. G. R. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

II SA/Gd 245/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

WSA w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prokuratora Rejonowego od decyzji Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Gd 1399/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Skarga A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn

II SA/Sz 181/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-05

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Burmistrza P. - Z. od decyzji SKO w K. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

III SA/Wa 2812/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty oraz umorzenia odsetek od zaległości podatkowych

II SA/Wr 64/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-23

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 23 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. K., L. K. i U. K. od decyzji Wojewody D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   +5   +10   94