Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Kr 302/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2014 r.

III SA/Wa 2323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za sierpień 2015 r.

III SA/Wa 223/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2014 r.,2016 r., 2017 r.

III FSK 103/21 - Wyrok NSA z 2021-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

III FSK 4705/21 - Wyrok NSA z 2022-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

III FZ 713/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

I SA/Gl 1772/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2013 r. do kwietnia 2014 r.

III SA/Wa 796/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do sierpnia 2014 r.

III FSK 3766/21 - Wyrok NSA z 2022-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

III FSK 4644/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
1   Następne >   +2   +5   +10   51