Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Bk 298/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za marzec 2015 r., kwiecień 2015 r., maj 2015 r., czerwiec 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Bk 206/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej

I SA/Bk 297/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za lipiec 2015 r., sierpień 2015 r., wrzesień 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Gl 1652/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości w podatku od nieruchomości za 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę

I SA/Gl 1651/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości w podatku od nieruchomości za 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę

III FSK 187/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

I SA/Sz 351/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r. i kwiecień 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego

I SA/Rz 207/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności skarżącej za zaległości podatkowe i koszty egzekucyjne spółki