Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09

V SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej;

I SA/Gl 946/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SA/Wa 2492/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku przesłanek do stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego dotyczącego przyznania nagrody rocznej

I SA/Wa 2119/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Lu 244/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

V SA/Wa 2371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dofinansowania projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

IV SA/Po 89/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-27

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100