Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Wr 673/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Z. w 2014 roku

II SA/Wr 464/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. B. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy S. B. w roku 2014

II SA/Wr 631/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

skarg Wojewody Dolnośląskiego i Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę Rady Miejskiej w Bardzie w przedmiocie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bardo oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom

II SA/Bd 887/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubanie w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Go 389/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2014 roku I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Sz 612/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Banie w przedmiocie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2013 r.

II SA/Op 335/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Lubrza w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

IV SA/Wa 2805/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia

II SA/Lu 1206/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Baranów w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Wr 409/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   87