Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II SA/Wr 446/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odebrania sześciu psów i odstawienia ich do schroniska dla zwierząt

IV SA/Gl 1020/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 384/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07

skarg Prokuratora Rejonowego w B. na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5%

IV SA/Gl 368/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 496/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 600/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 299/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. N. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. N. na pismo Rzecznika Praw Pacjenta znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia praw pacjenta uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II OSK 1336/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. B. na czynność Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia polegającej na nie uznaniu za zdany państwowego egzaminu specjalistycznego

VII SA/Wa 769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi J. P. na pismo informacyjne Ministra Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o unieważnienie części ustnej egzaminu

VII SA/Wa 1398/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zobowiązania do przedłożenia opinii skargę odrzuca
1   Następne >   +2   +5   +10   100