Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

IV SA/Wa 1986/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

II SA/Rz 541/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości w sprawie z jego skargi na tę decyzję

II SA/Rz 646/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

IV SA/Wa 2007/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

II OZ 291/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1829/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku Białej w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II OZ 292/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II OSK 2705/14 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 2702/14 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100