Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Symbol

II OSK 2046/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

VII SA/Wa 1682/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na wymianę stolarki okiennej

IV SA/Wr 96/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania wykonywania zadań społecznego opiekuna zabytków

I SA/Wa 958/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wyjaśnienia przebiegu granic zabytku nieruchomego

VII SA/Wa 2395/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi na polu reemisja

III SA/Łd 336/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

VII SA/Wa 2555/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 216/11 - Wyrok NSA z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na wymianę okien

VII SA/Wa 1273/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 2199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynku do jak najlepszego stanu
1   Następne >   +2   +5   +10   23