Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Łd 1189/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia różnicy pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

II SA/Ol 850/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów

II SA/Ol 854/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów

II SA/Gd 321/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia nadpłaty w opłacie za korzystanie ze środowiska

II OSK 2259/13 - Wyrok NSA z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1941/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 35/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SA/Wa 1743/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzew

IV SAB/Wa 112/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100