Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol

II OSK 1857/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 48/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 527/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Wr 903/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej nakazującej wykonanie określonych robót budowlanych na dachu budynku mieszkalnego

II SA/Łd 342/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1374/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku dostarczenia oceny stanu technicznego

II OZ 1093/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Rz 733/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki urządzeń reklamowych

II OZ 1103/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   100