Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 853/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowa zmiany decyzji

I OSK 949/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 1417/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 3509/15 - Wyrok NSA z 2017-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 405/16 - Wyrok NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 2346/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 1721/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2123/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 3066/15 - Wyrok NSA z 2017-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1394/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   8