Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 4/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 1484/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach sądowych zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Generalnego oku nr [...] w przedmiocie dodatku wyrównawczego

II GZ 161/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II SA/Po 720/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-22

skarg M. P., W. R., K. R., A. K. i A. K. na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

IV SA/Wr 70/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-19

Wniosek M. G. o uzupełnienie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 70/18,

III SA/Gl 1009/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku akcyzowego

II GZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 143/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

I SA/Łd 34/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu i utraconego zarobku oraz kosztów sporządzenia kopii dokumentów
1   Następne >   +2   +5   +10   55