Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 708/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie i szkody spowodowane podkrzesaniem 3 sztuk drzew

II GSK 814/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg J.W. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Po 387/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy bez zezwolenia

II GSK 85/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Po 57/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi

III SA/Po 76/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi

V SA/Wa 2299/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej.

III SA/Po 56/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi

II OSK 2127/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 2266/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach o niskich wygranych poza kasynem gry
1   Następne >   +2   +5   +10   100