Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol

III SA/Łd 389/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SAB/Gl 21/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1546/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne

VI SAB/Wa 4/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie rozpoznania pisma

III SA/Kr 460/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 423/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Ke 41/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi

III SA/Gd 54/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu i wycofania z obrotu produktów oraz orzeczenia o ich zniszczeniu na koszt strony postępowania

II SA/Ke 775/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 846/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100