Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X
  • Symbol

II SAB/Go 99/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Ke 73/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Okręgowego P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 189/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji prasowej

II SA/Op 5/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi A. O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 47/13

II SA/Lu 976/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika '[...]' w przedmiocie odmowy udzielenia informacji prasowej przez Zarząd Okręgowy [...] w L.

I OSK 2643/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi P.G. na bezczynność Powiatu [..] w przedmiocie udzielenia informacji prasowej

II SA/Sz 250/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Szpitala w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SA/Ke 96/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy S. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 oku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. umarza postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności uchwały Gminy S. nr XXXI/224/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 o...

IV SAB/Gl 122/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 138/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   13