Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 25/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. J. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Ś.

II SO/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 190/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 192/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 78/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 154/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 80/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 156/15 (dot. [...] )

II SO/Wa 82/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 158/15 (dot. [...] )

I OZ 426/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku K. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Lublin grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi dotyczącej niewykonania wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 80/13

II OZ 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg J. J., B.J. i J. J. na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II GZ 223/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku B. S. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wydania decyzji w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

IV SO/Gl 10/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100