Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

II SA/Sz 425/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1355/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I SA/Wa 2946/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 317/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 544/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

OSK 1087/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 1436/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 261/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 387/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100