Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol

I SA/Wa 236/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 849/11 - Wyrok NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1334/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Go 963/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Sz 698/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

OSK 1147/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy nabycia prawa własności nieruchomości

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 554/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

II SA/Go 776/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100