Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

II SA/Gd 580/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 94/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie organu

II SA/Gd 206/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OW 163/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. T. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie nr [...] stwierdzającej, że gospodarstwo rolne o powierzchni [...] ha, położone we wsi P., gmina Gietrzwałd, oznaczone jako działki nr [...],[...],[...],[...],[...],[......

II SA/Kr 1209/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Ke 447/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

I OSK 964/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 607/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Ke 908/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie: zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania ścieków przez nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   100