Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II GSK 59/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopalin

II GSK 121/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowań odwoławczych w sprawach opłat eksploatacyjnych

II GSK 55/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowań odwoławczych w sprawach opłat eksploatacyjnych

II GW 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

II GZ 19/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy sporządzenia kserokopii akt postępowania administracyjnego dotyczącego naliczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II GSK 69/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

IV SA 602/88 - Wyrok NSA z 1988-10-13

skargę Stanisława K. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w przedmiocie odmowy zwolnienia od obowiązku złożenia egzaminu.
1   Następne >   +2   +5   11